úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Okružná

SŠTZM v októbri 2012 prebrala ihrisko na Okružnej ulici. Nakoľko bol technický stav ihriska v nevyhovujúcom stave, ihrisko bolo do polovice roku 2013 uzatovrené. Mesto Banská Bystrica schválilo v rozpočte na rok 2013 príspevok na rekonštrukciu ihriska, vďaka čomu ihrisko nadobudlo opäť na funkčnosti, zabezpečilo sa oplotenie ihriska, zrenovovalo sa pieskové doskočisko a okolie ihriska. Zároveň sa vybudovalo nové outdoorové ihrisko "Buď fit", ktoré je od 11.09.2013 k dispozícií všetkým občanom zadarmo. Vo štvrtok od 17:30 navyše prebiehajú na ihrisku tréningy s kvalifikovaným fitness trénerom.

Od februára 2013 SŠTZM spravuje aj telocvičňu na Okružnej ulici. Od prebratia telocvične organizácia zabezpečila prevádzkyschopnosť telocvične odstránením plesní. Dlhodobo telocvičňu využíva SZŠ Narnia na výučbu telesnej výchovy, basktebalové oddiely mládeže, centrá voľného času, ale aj súkromné osoby na futbal, basketbal, či tenis.

 

Kontakt na prenájom:

tel. : 048/285 18 07, 0910 906 718

Email: roman.krahulec@zaaresbb.sk