úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v siedmom týždni v sume 131,60 €, celkovo je k 19.02. vyzbieraná suma 683,34 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v utorok 20.02 o 9:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Dobrovoľná zbierka na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí

Dobrovoľná zbierka na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí

Od 01.01.2018 bola zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úpravy bežeckých lyžiarskych tratí v Banskej Bystrici a okolí (Areál zimných športov, Kremnické vrchy - Králiky a okolie, Donovaly - Šachtičky).

Vyhlasovateľom zbierky je Mesto Banská Bystrica schválením uznesenia mestského zatupiteľstva č. 970/2017 - MsZ dňa 12.12.2017, usporiadateľom je ZAaRES. Všetci podporovatelia úprav môžmu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45.

19.01.2018 11:46