Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Úradné hodiny a kontakt

 

Prevádzkové hodiny na vybavovanie obradov

 

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

 

Pondelok     8,00 – 14,00

Utorok         8,00 – 16,30

Streda         8,00 – 14,00

Štvrtok        8,00 – 14,00

Piatok          8,00 – 12,00

V prípade konania obradov prosíme počkať na p. obradníčku

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

mailový - info@krematoriumbb.sk

 

  

 Vedúca prevádzky: Mgr. Silvia Potkányová