Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Cenník

 

kód Názov položky suma
0016 Prepožičiavanie obradnej siene Krematória (30min.) 57,14 €
0045  Vystavenie otvorenej rakvy  10,59 €
0002 Použitie chladiaceho boxu do 48 hod.  13,95 € 
0018 Obradník  11,43 € 
0030 Rečník  11,43 € 
0031 Recitácia  8,40 € 
0006 Hudba pri obrade - organ  11,18 € 
0007 Hudba pri obrade - reprodukovaná  6,97 € 
0046 Úprava zomrelého pri vystavení  7,23 € 
0011 Manipulácia s rakvou  5,88 € 
0001 Aranžovanie katafalku 7,14 € 
0049 Zapožičanie rakvy  36,47 € 
0032 Spopolnenie zomrelého  88,24 € 
0033 Spopolnenie zomrelého (dieťa do 10 rokov)  50,42 € 
0034 Spopolnenie exhumovaných pozostatkov  50,42 € 
0038 Úprava popola  8,40 € 
0037 Urna úradná  5,04 € 
0028 Príplatok za služby mimo pracovnej doby (obrad)  42,02 € 
0029 Príplatok za služby v deň pracovného pokoja  111,76 € 

 Ku všetkým cenám účtujeme 20% DPH