Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Informácia o pokosení cintorínov

Informácia o pokosení cintorínov

V  20. týždni prebehli aj kosby cintorínov - Kremnička obec, Rakytovce a cintorín Námestie Štefana Moysesa.

 

19.05.2017 14:30