Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Verejné informácie

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ORGANIZÁCIE

Zriaďovacia listina + Dodatky č. 1,2, 3, 4 (PDF) Organizačná štruktúra (PDF) Organizačný poriadok (PDF)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

1.) Profil verejného obstarávania organizácie Záhradnícke a rekreačné služby


2.) Zoznam zákaziek zverejňovaných štvrťročne v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Miesto a spôsob získania informácií
Postup organizácie ZAaRES pri vybavovaní žiadostí
Sadzobník a úhrada nákladov

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Obdobie
27. 02. 2012 Faktúry - Január 2012 (PDF)
23. 03. 2012 Faktúry - Február 2012 (PDF)
30. 04. 2012 Faktúry - Marec 2012 (PDF)
29. 05. 2012 Faktúry - Apríl 2012 (PDF)
22. 06. 2012 Faktúry - Máj 2012 (PDF)
27. 07. 2012 Faktúry - Jún 2012 (PDF)
17. 08. 2012 Faktúry - Júl 2012 (PDF)
14. 09. 2012 Faktúry - August 2012 (PDF)
09. 10. 2012 Faktúry - September 2012 (PDF)
14. 11. 2012 Faktúry - Október 2012 (PDF)
18. 12. 2012 Faktúry - November 2012 (PDF)
25. 01. 2013 Faktúry - December 2012 (PDF)
12. 02. 2013 Faktúry - Január 2013 (PDF)
13. 03. 2013 Faktúry - Február 2013 (PDF)
10. 04. 2013 Faktúry - Marec 2013 (PDF)
15. 05. 2013 Faktúry - Apríl 2013 (PDF)
19. 06. 2013 Faktúry - Máj 2013 (PDF)
29. 07. 2013 Faktúry - Jún 2013 (PDF)
20. 08. 2013 Faktúry - Júl 2013 (PDF)
13. 09. 2013 Faktúry - August 2013 (PDF)
09. 10. 2013 Faktúry - September 2013 (PDF)
14. 11. 2013 Faktúry - Október 2013 (PDF)
12. 12. 2013 Faktúry - November 2013 (PDF)
22. 01. 2014 Faktúry - December 2013 (PDF)
31. 01. 2014 Objednávky - Január 2014 (ZIP)
06. 02. 2014 Faktúry - Január 2014 (PDF)
28. 02. 2014 Objednávky - Február 2014 (ZIP)
20. 03. 2014 Faktúry - Február 2014 (PDF)
31. 03. 2014 Objednávky - Marec 2014 (ZIP)
23. 04. 2014 Faktúry - Marec 2014 (PDF)
30. 04. 2014 Objednávky - Apríl 2014 (ZIP)
26. 05. 2014 Faktúry - Apríl 2014 (PDF)
30. 05. 2014 Objednávky - Máj 2014 (ZIP)
30. 06. 2014 Faktúry - Máj 2014 (PDF)
30. 06. 2014 Objednávky - Jún 2014 (ZIP)
28. 07. 2014 Faktúry - Jún 2014 (PDF)
31. 07. 2014 Objednávky - Júl 2014 (ZIP)
20. 08. 2014 Faktúry - Júl 2014 (PDF)
28. 08. 2014 Objednávky - August 2014 (ZIP)
24. 09. 2014 Faktúry - August 2014 (PDF)
30. 09. 2014 Objednávky - September 2014 (ZIP)
24. 10. 2014 Faktúry - September 2014 (PDF)
31. 10. 2014 Objednávky - Október 2014 (ZIP)
27. 11. 2014 Faktúry - Október 2014 (PDF)
28. 11. 2014 Objednávky - November 2014 (PDF)
16. 12. 2014 Faktúry - November 2014 (PDF)
31. 12. 2014 Objednávky - December 2014 (PDF)
26. 01. 2015 Faktúry - December 2014 (PDF)
30. 01. 2015 Objednávky - Január 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Faktúry - Január 2015 (PDF)
27. 02. 2015 Objednávky - Február 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Faktúry - Február 2015 (PDF)
31. 03. 2015 Objednávky - Marec 2015 (PDF)
28. 04. 2015 Faktúry - Marec 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Objednávky - Apríl 2015 (PDF)
07. 05. 2015 Faktúry - Apríl 2015 (PDF)
29. 05. 2015 Objednávky - Máj 2015 (PDF)
12. 06. 2015 Faktúry - Máj 2015 (PDF)
02. 07. 2015 Objednávky - Jún 2015 (PDF)
14. 07. 2015 Faktúry - Jún 2015 (PDF)
03. 08. 2015 Objednávky - Júl 2015 (PDF)
17. 08. 2015 Faktúry - Júl 2015 (PDF)
07. 09. 2015 Objednávky - August 2015 (PDF)
17. 09. 2015 Faktúry - August 2015 (PDF)
01. 10. 2015 Objednávky - September 2015 (PDF)
15. 10. 2015 Faktúry - September 2015 (PDF)
03. 11. 2015 Objednávky - Október 2015 (PDF)
13. 11. 2015 Faktúry - Október 2015 (PDF)
02. 12. 2015 Objednávky - November 2015 (PDF)
14. 12. 2015 Faktúry - November 2015 (PDF)
07. 01. 2016 Objednávky - December 2015 (PDF)
26. 01. 2016 Faktúry - December 2015 (PDF)
02. 02. 2016 Objednávky - Január 2016 (PDF)
15. 02. 2016 Faktúry - Január 2016 (PDF)
01. 03. 2016 Objednávky - Február 2016 (PDF)
14. 03. 2016 Faktúry - Február 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Objednávky - Marec 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Faktúry - Marec 2016 (PDF)
03. 05. 2016 Objednávky - Apríl 2016 (PDF)
16. 05. 2016 Faktúry - Apríl 2016 (PDF)
03. 06. 2016 Objednávky - Máj 2016 (PDF)
15. 06. 2016 Faktúry - Máj 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Objednávky - Jún 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Faktúry - Júl 2016 (PDF)
02. 09. 2016 Objednávky - August 2016 (PDF)
14. 09. 2016 Faktúry - August 2016 (PDF)
04. 10. 2016 Objednávky - September 2016 (PDF)
17. 10. 2016 Faktúry - September 2016 (PDF)
31. 10. 2016 Objednávky - Október 2016 (PDF)
11. 11. 2016 Faktúry - Október 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Objednávky - November 2016 (PDF)
16.12.2016 Faktúry - November 2016 (PDF)
09.01.2017 Objednávky - December 2016 (PDF)
23. 01. 2017 Faktúry - December 2016  (PDF)
31.01.2017 Objednávky - Január 2017  (PDF)
13.02.2017 Faktúry - Január 2017 (PDF)
01.03.2017 Objednávky - Február 2017  (PDF)
13.03.2017 Faktúry - Február 2017    (PDF)
14.04.2017 Objednávky - Marec 2017 (PDF)
14.04.2017 Faktúry - Marec 2017 (PDF)
24.05.2017 Objednávky - Apríl 2017 (PDF)
24.05.2017 Faktúry - Apríl 2017 (PDF)
16.06.2017 Faktúry - Máj 2017 (PDF)
16.06.2017 Objednávky - Máj 2017 (PDF)
19.07.2017 Faktúry - Jún 2017 (PDF)
19.07.2017 Objednávky - Jún 2017 (PDF)
25.08. 2017 Faktúry - Júl 2017 (PDF)
28.08. 2017 Objednávky - Júl 2017 (PDF)
28.09. 2017 Faktúry - August 2017 (PDF)
28.09. 2017 Objednávky - August 2017 (PDF)
20.10. 2017 Faktúry-September 2017  (PDF)
20.10. 2017 Objednávky-September 2017 (PDF)
27.10. 2017 Faktúry-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Faktúry - November 2017  (PDF)
27.10. 2017 Objednávky-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Objednávky - November 2017 (PDF)
26.01. 2017 Faktúry - December 2017 (PDF)
26.01. 2017 Objednávky - December 2017 (PDF)

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy
01.01.2011 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 1/2011 (PDF)
02.02.2011 programový produkt 97102454 (PDF)
01.03.2011 servis kopírovacieho stroja 12011 (PDF)
14.03.2011 dodanie tovaru, poskytnutie práv používať softvér, aktualizácie CAD (PDF)
25.08.2011 kolektívna zmluva zmluva (PDF)
10.10.2011 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 6/2011 (PDF)
02.01.2012 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 1/2012 (PDF)
14.03.2012 kúpa drevených hrablí 1/2012 (PDF)
16.03.2012 dodávka letničiek pre výsadbu 1/2012 (PDF)
16.03.2012 dodávka vzrastlých drevín pre jarnú výsadbu 1/2012 (PDF)
16.03.2012 projektová dokumentácia "Areál kompostárne Banská Bystrica" zmluva (PDF)
11.05.2012 výmena okien na administratívnej budove Švermova 45, B.Bystrica zmluva (PDF)
24. 05. 2012 Kúpna zmluva AGRO CS zmluva (PDF)
29. 05. 2012 Zmluva ARGONOVA SERVIS zmluva (PDF)
01. 06. 2012 Dodatok č. 1 2012 k NZ 1 2012 KRUP s.r.o. zmluva (PDF)
22. 06. 2012 Kúpna zmluva č 1 2012 – Novosad zmluva (PDF)
14. 08. 2012 Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 12012 (PDF)
24. 09. 2012 Oprava a výmena živičnej strechy v areáli Švermova 45,B. Bystrica 12012 (PDF)
15. 11. 2012 Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 852012 (PDF)
14. 12. 2012 Výkon strážnej služby v objekte Švermova 45, B. Bystrica 42012 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok k č 1 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov - sklad Chalupková ul. k 2 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Dodatok č 2 k ZM č 6 2011 – prenájom nebytových priestorov Dodatok č 2 k ZM č 6 2011 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom plochy za účelom reklamy firmy BAPS s.r.o. 3 2013 (PDF)
31.01.2013 Kolektívna zmluva 2013 zmluva (PDF)
08.02.2013 Realizácia investičných akcii zmluva (PDF)
06.05.2013 Oprava a výmena živičnej krytiny v areáli ZAaRES – znížená časť 1 2013 (PDF)
07.05.2013 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluvy č. 1/2013 (PDF)
31.05.2013 Kúpa pásovej hrabačky Kúpna zmluva č. 2/2013 (PDF)
03.07.2013 Dodatok č. 1 2013 k Mandátnej zmluve č. 4 2013 Dodatok č. 1 2013 (PDF)
25.09.2013 Dodanie nákladného motorového vozidla – IVECO Kúpna zmluva č. 10000006244/2013(PDF)
07.10.2013 Doplnkové dôchodkové sporenie ING Zmluva (PDF)
16.10.2013 Mobilná nádrž na naftu FDC 7000 Kúpna zmluva č. 2013 09 09 (PDF)
21.10.2013 Dodatok č. 1 k ZM č. 4 2012 Dodatok č. 1 (PDF)
18.12.2013 Zmluva o nájme NP a HV – nájom a podnájom nebytových priestorov, Švermova 45 Zmluva o nájme NP a HV (PDF)
18.12.2013 Zmluva č. 1 2013 o dodávke tepla a TÚV – dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, Švermova 45 Zmluva č. 1 2013 (PDF)
02.01.2014 Dodatok č. 1 k ZM 1 2013 – AMAX BB s.r.o. Dodatok (PDF)
03.03.2014 S+ M servisná a materiálová zmluva č. 1 2011 – dodatok 2014 Dodatok 2014 (PDF)
11.03.2014 ZM o dodávke SSE, a.s. 00183075112 Zmluva (PDF)
11.03.2014 Dodatok č. 1 2012 k ZM č. 3 2009 Dodatok (PDF)
11.03.2014 Dodatok č. 1 2011 k ZM č. 9 2010 Dodatok (PDF)
11.03.2014 Dodatky č 2,3,4 k ZM č. 4 2010 Dodatky (PDF)
14.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142066 Dodatok (PDF)
14.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142061 Dodatok (PDF)
28.03.2014 Nákup – osievacia lopata – prídavné zariadenie na UNC 060 - Energreen Projekt s.r.o. zmluva (PDF)
01.04.2014 Kúpa hlavy valcov Multikára M25 zmluva (PDF)
04.04.2014 Zmluva č. 482/2014/OVS – PP predmet činnosti: zverenie do správy organizácie ZAaRES nehnuteľnosti zmluva (PDF)
09. 04. 2014 Nákup ND – BIELOSTAV Zmluvy o dielo č. 4 2014 (PDF)
10. 04. 2014 Nákup ND – M. Môcik – MM – MARKET Zmluvy o dielo č. 3 2014 (PDF)
22. 04. 2014 Nákup ND – AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. Zmluva č. 2 2014 (PDF)
24. 04. 2014 Revitalizácia zelene v mestskom parku – B. Bystrica Zmluva o dielo (PDF)
29. 04. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 5 2014 (PDF)
19. 05. 2014 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 24. 04. 2014 Dohoda (PDF)
09. 06. 2014 Vybudovanie kanalizačnej prípojky – Malachovská cesta č.34 Zmluva o dielo č. 6 2014 (PDF)
14. 08. 2014 Oprava strešnej krytiny "Dom Rozlúčky – Kremnička" – M- Kavčák Zmluva o dielo 072014Kk (PDF)
18. 08. 2014 Údržba zelene a služby – BA Zmluva o budúcej zmluve (PDF)
25. 08. 2014 Kúpa samozberacieho voza HORAL Kúpna zmluva č. 7/2014 (PDF)
25. 08. 2014 Pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – UPSVaR Dohoda (PDF)
18. 09. 2014 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd – Malachovská cesta 34 Zmluva č.106201542 (PDF)
19. 11. 2014 Kúpa drevených hrablí a metiel Kúpna zmluva č.8/2014 (PDF)
28. 11. 2014 Predaj Traktora Z 7245 Kúpna zmluva č.9/2014 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 206029 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 207017 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 212011 (PDF)
03. 12. 2014 Nájom nebytových priestorov - AMAX BB s.r.o. Dodatok č. 2 k ZM o nájme č. 1 2013(PDF)
10. 12. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 1 2015 (PDF)
10. 12. 2014 Distribúcia elektriny SSE - zmluva o dodávke (PDF)
22. 12. 2014 Výkon strážnej služby Zmluva č. 9 2014 (PDF)
12. 01. 2015 Prenájom nebytových priestorov v Dome Rozlúčky- Kremnička Zmluva č. 2 2015 (PDF)
03. 02. 2015 Nákup náhradných dielov na nákladné mot. vozidlo MAN Kúpna zmluva č. 1 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – podnik Zmluva č. 15101 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – prevádzka Krematória Zmluva č. 15102 (PDF)
24. 02. 2015 Nákup motorovej nafty KZ č. 012015 (PDF)
06. 03. 2015 Dodávka oleja a náhradných dielov – PREDOS –BB Zmluva č. 3/2015 (PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142061(PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142066(PDF)
13. 03. 2015 Dodávka ochranných pracovných pomôcok – BOMS, spol. s r.o. Zmluva č. 4/2015 (PDF)
16. 03. 2015 Dodanie tovaru – AGRO CS, a.s. Kúpna zmluva č. 010252015 (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - Krematórium a cintorínske služby ZM č. 5 2015 (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - ÚVZ a podniku ZM č. 6 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Mandátna zmluva 103/2015 (PDF)
23. 03. 2015 Spracovávanie osobných údajov k Mandátnej zmluve 103/2015 – PZS Zmluva (PDF)
23. 03. 2015 Pripojenie chráneného objektu na pult PZ Zmluva 9601001415 (PDF)
30. 03. 2015 Poskytnutie licencie programu URBIS Licenčná zmluva (PDF)
31. 03. 2015 Ekonomické a účtovné poradenstvo Zmluva o ek. poradenstve (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát , dokumentov a databáz - podnik ZM č. 35/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát, dokumentov a databáz – prevádzka Krematórium a cintorínske služby ZM č. 36/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Poskytovanie revíznych kontrol komínov a opráv z nich vyplývajúcich Zmluva č. 7/2015 (PDF)
13. 04. 2015 Nákup materiálu – PRILLINGER Slovensko s.r.o. Zmluva č. 8/2015 (PDF)
21. 04. 2015 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluva č. 2 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Stravné lístky – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 (PDF)
26. 05. 2015 Dodávka vody z verejného vodovodu - Robotnícka 3, B.B. ZM č. 115018328 (PDF)
26. 05. 2015 Postúpenie práv a povinností na odber vody z verejného vodovodu – Robotnícka 3, B.B. ZM č. 92568665 (PDF)
29. 05. 2015 Kúpa cisterny na vozidlo Multicar Kúpna zmluva č. 4 2015 (PDF)
11. 06. 2015 Kúpa motorového vozidla Multicar 25 na náhradné diely Kúpna zmluva č. 5 2015 (PDF)
26. 06. 2015 Realizácia pracovnej činnosti na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi – UPSVaR Dohoda (PDF)
26. 06. 2015 Výber dodávateľa na uzatvorenie Rámcovej dohody o dodávke elektriny Zmluva č. 8342015PS UMK (PDF)
26. 06. 2015 Predaj sortimentu kupujúcemu COLORLAK- SK s.r.o. Zmluva č. 901012015 (PDF)
15. 07. 2015 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL, s.r.o., B.B. KZ č.2015062727 (PDF)
16. 07. 2015 Využívanie pozemkov na rekreačné účely Zmluva č. 6 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Kúpa drevených hrablí Zmluva č. 10 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Malachov, Horná 24, skleníky Dodatok 04 k ZM 6300142066 (PDF)
19. 08. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Dom smútku, AB Kremnička Dodatok 04 k ZM 6300142061 (PDF)
30. 09. 2015 Doplnkové dôchodkové sporenie – STABILITA, d.s.s.,a.s ZM č. 100010572 (PDF)
03. 11. 2015 Výmena okien v AB Krematória v Kremničke ZM o dielo 17 2015 (PDF)
05. 11. 2015 Dohoda o zrušení zmluvy č. 4 2015 Dohoda (PDF)
05. 11. 2015 Kúpa ND na motor Multicar KZ č. 11 2015 (PDF)
12. 11. 2015 PD – Oprava HB pri skleníkoch – INGPOS, s.r.o. ZM o dielo (PDF)
19. 11. 2015 Kúpa Multicar M24 KZ č. 12 2015 (PDF)
30. 11. 2015 Dodávka vody z VV a odvádzaní odpadových vôd z VK - Robotnícky dom ZM č. 115018328 (PDF)
04. 12. 2015 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok Dodatok č. 3 k ZM č. 1 2013 (PDF)
14. 12. 2015 Zabezpečenie strážnej služby Švermova 45 Dodatok č. 1 k ZM č. 9 2014 (PDF)
16. 12. 2015 Koncert Advent 2015 ZM 2009501 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom nebytového priestoru v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 1 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 2 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Oprava rozvodov vody AB Kremnička 60 ZM o dielo (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 13 2015 (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 14 2015 (PDF)
28. 12. 2015 Dodávka elektrickej energie ZM č. 3100532016 (PDF)
28. 12. 2015 Prevod práv a povinností pri využívaní elektronických komunikačných služieb – Orange Slovensko Dohoda (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPaBOZP – JPJ-POBOZ s.r.o. Dodatok č.1 k ZM 092012 (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPP – JPJ –POBOZ s.r.o. Dodatok č.2 k ZM 012012 (PDF)
07. 01. 2016 Zmena účastníka – Slovak Telekom , a.s Dodatok k ZM č. 2030040823 (PDF)
08. 01. 2016 Pomoc v hmotnej núdzi ÚPSVR Dodatok č. 1 (PDF)
08. 01. 2016 Zmena obchodného mena a sídla Dodatok (PDF)
11. 01. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy Zmluva č. 5 2016 (PDF)
12. 01. 2016 Servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 163 S+M 11 2016 (PDF)
13. 01. 2016 Dodávka plynu - Sladkovičová ZM č. 9105915167 (PDF)
13. 01. 2016 Osobitné dojednania k dodávke plynu Dodatok č. 01 (PDF)
18. 01. 2016 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky – Kremnička Zmluva č. 3 2016 (PDF)
20. 01. 2016 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou – Robotnícka 3 - StVPS ZM č.116018974 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – dodávky vody OZ New Faces – StVPS ZM č.92572684 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa - dodávky vody JUPIE Podlavice Badí - StVPS ZM č.92572690 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovodu – Hurbanova B.B. - StVPS ZM č.116018954 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Rudlovská cesta B.B. – StVPS ZM č.116018955 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Jaseňová 48,B.B. – StVPS ZM č.116018957 (PDF)
22. 01. 2016 Zabezpečenie lekárskej pomoci a monitoringu bežeckých tratí HS KV ZM o poskytnutí služieb (PDF)
25. 01. 2016 Individuálne cenové a dodacie podmienky pre rok 2016 Príloha č.1 k KZ (PDF)
01. 02. 2016 Umiestnenie reklamného panelu ZM č. 6 2016 (PDF)
04. 02. 2016 Prechod zmluvných práv a povinností zo ZM č. 1732/2012/NE-ESM Dodatok č.2 (PDF)
04. 02. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – Okružná 2, B.B ZM č. 213521 (PDF)
15. 02. 2016 Servis Minolta Bizhub 211 – podnik Dodatok č. 2 k ZM 12011 (PDF)
15. 02. 2016 Servis Minolta Bizhub 211 set – Krematórium Dodatok č. 1 k ZM 12012 (PDF)
23. 02. 2016 Dodávka hygienických potrieb do Robotníckeho domu KZ 9 2016 (PDF)
24. 02. 2016 Zabezpečenie a realizácia konferencie ZM o spolupráci č 7 2016 (PDF)
26. 02. 2016 Pevný internet DSL, Krematórium Zmluva Orange A9685163 (PDF)
03. 03. 2016 Výkon prác – záhradnícke práce ZM č. 1-734-2016 (PDF)
11. 03. 2016 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL s.r.o. KZ č.99 (PDF)
11.03.2016 Predaj bežného sortimentu, kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému RKZ č. 901022016 (PDF)
14. 03. 2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 48 2001 RMŠ Dohoda k ZM 48 2001 (PDF)
18. 03. 2016 Dodávka plastových urien so štítkom a vekom KZ č. 122016 (PDF)
21. 03. 2016 Koncert – Ženy nemožno ignorovať – Slovak Tango ZM č. 11042016 (PDF)
22. 03. 2016 Stavebné práce v administratívnej budove Švermova 45,B.B. ZM o dielo 8 2016 (PDF)
23. 03. 2016 Krovinorez HUSQVARNA 545 RXT s príslušenstvom KZ č. Z20166559 Z. (PDF)
24. 03. 2016 Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD KZ č. Z20166566 Z. (PDF)
30. 03. 2016 Mediatel ZM inzercia (PDF)
31. 03. 2016 Predaj kancelárskych potrieb – ŠEVT a.s. RKZ č. VZ 62016 (PDF)
01. 04. 2016 Združená dodávka elektriny – Rakytovská cesta, B.B. ZM č. 1206139 (PDF)
05. 04. 2016 Dodávky oleja, ND, servisu a opráv strojov a zariadení Zmluva č. 11 2016 (PDF)
08. 04. 2016 Prenájom parkovacieho miesta ZM č. 10 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Workshop a kurzy žiakov Konzervatória v rámci kultúrno-výchovnej činnosti – RD ZM o spolupráci (PDF)
27. 04. 2016 Výstava propagačných materiálov vo formáte plagátov Dohoda o reklame (PDF)
02. 05. 2016 Nájom športového ihriska v k.ú. Sásová ZM č. 14 2016 (PDF)
09. 05. 2016 Kúpa nákladného kontajnerového vozidla MAN LE 2000 KZ č. 13 2016 (PDF)
10. 05. 2016 Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb – Dôvera ZP Zmluva o EK (PDF)
18. 05. 2016 Vybudovanie závlahového systému v parčíku pred MsÚ ZM o dielo (PDF)
23. 05. 2016 Sadovnícke úpravy a výsadbu loga „BB kandidát Európske mesto športu“ ZM o dielo (PDF)
30. 05. 2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 „Visegrad Cup“ ZM č. 2092016ODDF (PDF)
06. 06. 2016 Dodatok č. 1 k ZM o dielo- závlahový systém v parčíku pred MsÚ Dodatok č. 1 (PDF)
06. 06. 2016 Stavebné práce a výmenu vstupných dverí v areáli ZAaRES ZM o dielo 16 2016 (PDF)
07. 06. 2016 Nákup pohonných hmôt – SLOVNAFT, a.s. KZ č.2000637800 (PDF)
08. 06. 2016 Kúpa kontajnera pre hákové nosiče CTS 5038 KZ 15 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Dodávka tlačiarenských zariadení a tonerov KZ 17 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Servis tlačiarní a multifunkčných zariadení. ZM č. 18 2016 (PDF)
16. 06. 2016 Spracovanie webových stránok ZM č. 20 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Kultúrno- výchovná činnosť – Robotnícky dom ZM č. 21 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Stavebné práce – vestibul Dodatok č. 12016 k ZM 162016 (PDF)
20. 06. 2016 Dodávka čistiacich a ochranných prostriedkov KZ č. 19 2016 (PDF)
06. 07. 2016 PD pre stavebné povolenie- park pod SNP – podpovrchový závlahový systém ZM o dielo 072016 (PDF)
18. 07. 2016 Zmena parkujúceho vozidla Dodatok č. 1 k ZM 10 2016 (PDF)
18. 07. 2016 Realizácia podujatia v rámci kultúrnej činnosti – Robotnícky dom ZM č. 22 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 24 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy nákladných automobilov ZM č. 25 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy pracovných strojov ZM č. 26 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Prenájom pracovných strojov ZM č. 27 2016 (PDF)
29. 07. 2016 Nájom – parkovacie služby Dodatok č. 2 2016 (PDF)
03. 08. 2016 Realizácia podujatia „Ľudia z rodu Rómov –XV. Ročník“ ZM č. 23 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda + Dodatok A3598534 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda + Dodatok A3598745 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko ZMA10153611 (PDF)
18. 08. 2016 Využívanie prenajatého majetku ZM č. 29 2016 (PDF)
19. 08. 2016 Gumová dlažba, rohože, povrchy – FUN TIME s.r.o. KZ č. Z201621136 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok KZ č. Z201621471 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie správy a vykonávanie činností MZ č. 28 2016 (PDF)
23. 08. 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov – 36. Festival zborového spevu V.F. Bystrého ZM č. 16-430-0089 (PDF)
25. 08. 2016 Realizácia podujatia - Festival Babkárska Bystrica, Tour 2016 ZM č. 30 2016 (PDF)
25. 08. 2016 Zabezpečenie podujatia – Zlaté krídla, Národná cena letectva SR ZM č. 31 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2, B.B. ZM č. 37 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 34 2016 (PDF)
01. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 36 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Uskutočnenie kremácie ZM č. 32 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória v B. Bystrici ZM č. 33 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 38 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom futbalového ihriska na Sladkovičovej ulici č. 34 , B. Bystrica ZM č. 42 2016 (PDF)
09. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 35 2016 (PDF)
15. 09. 2016 Podujatie Pohár Robotníckeho domu – súťaž v spoločenských tancoch ZM č. 39 2016 (PDF)
19. 09. 2016 Upravenie kategórií na webovej stránke ZM č. 40 2016 (PDF)
26. 09. 2016 Vykonávanie technickej služby zabezpečovacieho a kamerového systém ZM č. 03092016 (PDF)
27. 09. 2016 Nákup gumovej dlažby PIN-HOLE ZM č.Z201627610 (PDF)
30. 09. 2016 Poskytnutie čistiacich a upratovacích služieb ZM č. 41 2016 (PDF)
03. 10. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica MZ č. 432016 (PDF)
11. 10. 2016 Zabezpečenie prvej pomoci na bežeckých tratiach ZM o poskytnutí služieb (PDF)
12. 10. 2016 Realizácie podujatia Vystúpenie Detského folklórneho súboru Otrada z Ruskej republiky ZM č. 44 2016 (PDF)
20. 10. 2016 Prenájom fliaš ZM č. 361853227 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom priestorov telocvične Okružná 2 B.B. ZM č. 47 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom telocvične ZŠ Tatranská, B.B. ZM č. 48 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Predmet – kúpa gumovej dlažby, gumové povrchy – PIN-HOLE KZ č. Z201637377Z (PDF)
24. 11. 2016 Kúpa mobilnej čerpacej stanice so snežným kanónom KZ č. Z201641351Z (PDF)
30. 11. 2016 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Magurská 16, B.B. ZM č. 51 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Užívanie PK za účelom vytvorenia a prevádzkovania bežeckej dráhy s umelým zasnežovaním pre verejnosť Dohoda o spolupráci (PDF)
02. 12. 2016 Prenájom veľkej telocvične v pavilóne „E“ areálu ZŠ Magurská, B.B. ZM č. 50 2016 (PDF)
08. 12. 2016 Kúpa vysokozdvižnej plošiny KZ č. Z201645368 (PDF)
09. 12. 2016 Výkon strážnej služby ZM č. 1 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy - Mediax ZM č. 2 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy  za účelom reklamy - BAPS s.r.o. ZM č. 3 2017  (PDF)
28. 12. 2016 Prenájom priestorov - AMAX BB Dodatok c. 4 k ZM 1 2013 (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie kultúrnej aktivity – Tvorivé ateliéry ZM č. 39 2016 (PDF)
30. 12. 2016 zabezpečenie finančného sprostredkovania ZM -sluzby fin. sprostredkovania (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie poriadkovej služby ZM o ZPS  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica MZ č. 52 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prevzatie tiel nebožtíkov a ich kremácia Dodatok č. 1 k ZM 32 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória Dodatok č. 1 k ZM 33 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prenájom parkovacieho miesta Dodatok č. 2 k ZM 10 2016 (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom časti nehnutelnosti za účelom umiestnenia nástenných billboardov - ISPA NZ č. 10 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom nebytových  priestorov v Dome rozlúčky ZM č. 6 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom na poskytnutie krátkodobého uloženie chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č. 7 2017  (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 8 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 9 2017  (PDF)
09. 01. 2017 Prenájom športových a telovýchovných zariadení ZM č. 16 2017  (PDF)
11. 01. 2017 Prevod telefónneho čísla Dohoda o prevode tel. čísla (PDF)
12. 01. 2017 Prenájom priestorov ZŠ Okružná 2, B.B. ZMč. 5 2017  (PDF)
18. 01. 2017 Zabezpečenie podujatia v RD - Občianske združenie ZMč. 4 2017  (PDF)
19. 01. 2017 Odber a preprava odpadov Dodatok č.1 k ZM 201044253 (PDF)
30. 01. 2017 Prenájom parkovacej plochy Pod Hôrkou ZM č. 12 2017 (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Sladkovičová ulica Dodatok č 02 k ZM 9105915167  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - ZAaRES - skleníky, Malachov, Horná 24 Dodatok č. 05 k ZM 6300142066  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Kremnička Dodatok č. 05 k ZM 6300142061  (PDF)
01. 02. 2017 Spolupráca pri zabezpečení kultúrnej činnosti ZM o spolupráci 11 2017   (PDF)
01.02. 2017 Divadelné predstavenie -Irská kliatba RD ZM o umeleckom vystúpení (PDF)
07. 02. 2017 Dodávka kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému KZ č. 15 2017   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175194Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175190Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník s plachtou KZ č. Z20175173     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník KZ č. Z20175167     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - sklápač KZ č. Z20175176     (PDF)
10. 02. 2017 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu KZ č. 14 2017         (PDF)
14. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia - St - TŠC v Robotníckom dome ZM o spolupráci č.13 2017  (PDF)
15. 02. 2017 Telekomunikačné služby Dodatok č 3 k ZM o tel. službách  (PDF)
20. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia ZM č. 17 2017  (PDF)
01. 03. 2017 Dodávka náhradných dielov na krovinorezy ZM č. 21 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka náhradných dielov  na traktorové kosačky ZM č. 22 2017   (PDF)
01.03.2017 Servis a dodávka záhradných strojov ZM č. 23 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka piesku homok ZM č.24 2017 (PDF)
01.03.2017   Riečny premývaný štrk ZM č.25 2017 (PDF)
07.03.2017 ZM o poskytovaní verejných služieb ZM o poskytovaní verej.služieb (PDF)
08.03.2017 Inzercia ZM inzercia        (PDF)
16.03.2017 Zabezpečenie podujatia - koncert Jozef Holly Band - Robotnícky dom ZM č. 18 2017   (PDF)
17.03.2017 Ochrana objektu Pod Horkou 20 ZM č. 201707    (PDF)
20.03.2017 Podujatie MS SR Rapid šachu RD ZM č. 26 2017   (PDF)
22.03.2017 Realizácia podujatia - Majstrovstvá SR 2017 v DCC - Robotnícky dom ZM č. 19 2017   (PDF)
22.03.2017 Dodanie HOBBY a PROFI produktov KZ č. 010572017  (PDF)
29.03.2017 Zmluva o vykonaní prác-UVT BB ZM č. 11/34/-2017  (PDF)
29.03.2017 Predpredaj vstupeniek RD ZM č. 742/2017/OPM-IC(PDF)
10.04.2017 Dodatok k ZM  o poskytovaní verejných služieb Dodatok k ZM o poskytovaní verejných služieb (PDF)
12.04.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 30/2017 (PDF)
28.04.2017 Zmluva o nájme nehnuteľností  ZM č. 31/2017 (PDF)
03.05.2017 Baroková opera - Dido a Aeneas ZM č.32/2017 (PDF)
09.05.2017 Zmluva o akceptacii platobnych kariet ZM platobne karty (PDF)
22.05.2017 Zmluva o spolupráci  ZM č. 36/2017 (PDF)
25.05.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 34/2017 (PDF)
30.05.2017 ZM o spolupráci s Občianským združení v RD ZM č.36/2017-b (PDF)
30.05.2017 ZM č.33 spolupráca zmluvných strán ZM č. 33/2017 (PDF)
06.06. 2017 ZM č.37 spolupráca s SOPK Bratislava ZM č. 37/2017 (PDF)
28.06. 2017 Mandátna zmluva s Duklou BB ZM č. 38/2017 (PDF)
29.06. 2017 Chladiace zariadenie Krematórium BB ZM č. 43/2017 (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o partnerstve a spolupráci ZM o partnerstve a spolupráci (PDF)
30.06. 2017 Kolesový nakladač KZ č. Z201728499_Z (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o prenájme športovísk ZM o prenájme športovísk (PDF)
30.06. 2017 Kúpna zmluva na čistiace prostriedky  ZM č. 39/2017  (PDF)
15.07. 2017 Kancelárske potreby a tlačivá Rámcova ZM č.VZ 12/2017 (PDF)
18.07. 2017 ZM výmena okien telocvičňa Magurská 16 BB ZM č. 218/2017 (PDF)
20.07. 2017 Koncert Jozefa Maka 23.7. 2017 ZM č. 35/2017 (PDF)
27.07.2017 Dodatok č.1 k ZM č.36 ZM č.36/2017 dodatok č.1  (PDF)
28.07. 2017 Tanečná súťaž o pohár Robotníckeho domu ZM č.45/2017 (PDF)
31.07. 2017 Upratovacie služby stredisko Podnik a Krematórium ZM č. 44/2017  (PDF)
17.08. 2017 Spolupráca v rámci výchovno-vzdelávacej,osvetovej a kultúrnej činnosti ZM č. 41/2017  (PDF)
17.08. 2017 Gumová dlažba PIN-HOLE Kúpna ZMč. Z201740442-Z  (PDF)
18.08. 2017 Dodávka pneumatík a pneuservis ZM č.47/2017 (PDF)
18.08.2017 Zmluva o dielo telocvičňa Magurská Zmluva o dielo (PDF)
21.08. 2017 Dodávka OOPP ZM č.46/2017  (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 53/2017  (PDF)
31.08 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.58/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.59/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 60/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.62/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.82/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND,opravy a servis traktorove kosačky Rámcova ZM č.49/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND na krovinorezy,motorové píly,kosy,servis a oprava Rámcova ZM č.50/2017  (PDF)
05.09. 2017 Pre12.09.nájom RD SLLA sro na MLD SIAF ZM č.40/2016  (PDF)
12.09. 2017 ZM o dielo - oplotenie cintorína Podlavice  Zmluva o dielo (PDF)
12.09. 2017 Prenájom ihriska a telocvične ZČ Magurská 16 BB ZM č.51-2017 (PDF)
25.09. 2017 Koncert a krst nového CD Slovak Tango ZM č. 42/2017 (PDF)
26.09. 2017 Vedenie tvorivých dielní pre deti a dospelých ZM č.52/2017 (PDF)
28.09. 2017 Koncert skipiny KORBEN DALLAS ZM č.48/2017 (PDF)
02.10. 2017 Mandátna zmluva č.54/2017 Mandátna zmluva č.54/2017 (PDF)
05.10. 2017 Koncert skupiny La Giova ZM č.56/2017  (PDF)
06.10. 2017 Krst knihy Svedectvo veliteľa k čitateľovi. ZM č. 55/2017 (PDF)
16.10. 2017 Harmonia centrum OZ -Tvoríme srdcom ZM č.61/2017  (PDF)
25.10. 2017 Dodatok č.1 k ZM o platobných kartách Dodatok č.1 (PDF)
27.10. 2017 Prenájom telocvične  ZŠ Magurská ZM č.64/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Śktváň ZN č.72/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Fákova ZM č.73/2017 (PDF)
30.10. 2017 Fotoreportáž kultúrnych podujatí ZM č.74/2017 (PDF)
31.10. 2017 Rámcová zmluva servis a revízie plynových a tlakových zariadení RZ č.63/2017  (PDF)
03.11. 2017 Rámcová zmluva o dodávke krabíc na urny RZ č.65/2017 (PDF)
05.11. 2017 Mladosť Bystričanom ZM č.66/2017 (PDF)
12.11. 2017 Fotoreportáž Môj muzikálový svet ZM č.80/2017 (PDF)
15.11. 2017 Fotoreportáč kultúrnych podujatí ZM č.77/2017 (PDF)
15.11. 2017 Dielo umelca-spev ZM č.67/2017 (PDF)
15.11. 2017 Hra na kontrabase ZM č.68/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na klavír ZM č.69/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na akordeón ZM č.70/2017  (PDF)
20.11. 2017 Koncert  Chantal Poullain ZM č. 57/2017 (PDF)
21.11. 2017 Môj muzikálový svet ZM č,75/2017 (PDF)
24.11. 2017 Vianočná akadémia ZŠ Spojová ZM č.74/2017 (PDF)
01.12. 2017 Servis a opravy osobných automobilov Rámcová ZM č. 71/2017 (PDF)
02.12. 2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie Zmluva o dielo č.84/2017 (PDF)
07.12. 2017 Koncert  Vianočná Janais ZM č.76/2017 (PDF)
11.12. 2017 ZMLUVA o bežnom účte ZMLUVA o bežnom účte (PDF)
13.12. 2017 ČSOB dodatok č.2 ČSOB dodatok č.2 (PDF)
23.11. 2017 Vianoce s Alliance Francaise Zmluva o spolupráci č.81/2017 (PDF)
30.11. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.83/2017 (PDF)
28.12. 2017 Celoročná zmluva na rok 2018 Tvorivé ateliery ZM č.79/2017  (PDF)
28.12. 2017 Prestavba garáže ZM o dielo č.85/2017 (PDF)
28.12. 2017 Oprava skleníka ZM o dielo č.86/2017  (PDF)
29.12. 2017 Nákup PHM na palivové karty Rámcová ZM č. 20013837 (PDF)
02.01.2018 Dodávka plastových urien  Rámcová ZM č. 1/2018 (PDF)
02.01.2018 Starostlivosť o technickú základňu Králiky Rámcová ZM č. 2/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č.8/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom nebytoveho priestoru v Dome rozlúčky ZM č.9/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúťky ZM č.7/2018 (PDF)
02.01. 2018 Nájom nebytových priestorov Dodatok č.5 k ZM č.1/2013 (PDF)
02.01.2018 Prenájom parkovacieho miesta Dodatok č. 3 k ZM č.10/2016 (PDF)
03.01.2018 Zabezpečenie diskotéky v Robotníckom dome ZM o dielo č.4/2018  (PDF)
02.01.2018 Úprava bežeckých a lyžiarských tratí Rámcová ZM č.3/2018 (PDF)
09.01.2018 Novoročný koncert Dychová hudba Selčianka ZM č.5/2018 (PDF)
24.01.2018 Nákup kolorovaných farieb a lakov Rámcová ZM č. 13/2018 (PDF)
26.01.2018 Nákup spojovacieho a kotviaceho materiálu Rámcová ZM č. 14/2018 (PDF)
02.02. 2018 Servisná ZM - vyzdvihnutie, preprava a doručenie vnútnoštátnych zásielok Servisná ZM (PDF)
02.02. 2018 Čaj o piatej 28.1. 2018 ZM č.6/2018 (PDF)
02.02. 2018 Zabezpečenie programu v Robotníckom dome 28.1. 2018 ZM č.10/2018 (PDF)
02.02. 2018 Dodatky k plynu SPP Dodatky k zmluve SPP (PDF)
02.02. 2018 Soiree Franco-Espagnole Vol.3 ZM o spolupráci č.16/2018 (PDF)
05.02. 2018 Večer súčasného tanca 3 Rámcová zmluva č.11/2018 (PDF)
05.02. 2018 Oslava sviatku sv.Tifona Zarezana ZM o spolupráci č.15/2018  (PDF)
11.02. 2018 Balalajka Tour- Volnij Don ZM č.12/2018  (PDF)
12.02. 2018 Kúpna zmluva - traktor Kubota, kosačka G860 Kúpna zmluva (PDF)

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Centrálne pohrebisko mesta Banská Bystrica - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavel Bučko 02.01.2017  1 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Oravcová 11.01.2017  2 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Vidová 22.03.2017   3 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko  10.04.2017  4 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Kristína Došová  19.04.2017  5 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  František Jakubov  27.04.2017  6 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Bieliková  28.04.2017  7 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Milena Ďurkovičová  28.04.2017  8 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alžbeta Gregorová  28.04.2017  9 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marián Mihálik  28.04.2017  10 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alina Vanková  28.04.2017  11 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Hedviga Nemčoková  28.04.2017  12 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Hrudkayová  03.05.2017  13 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Drahoslava Michnová  19.05.2017  14 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Keníž  18.05.2017  15 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  René Manu  14.06.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Švihorík  20.06.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Hrončeková  16.06.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Výlupok Šimko   29.06.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Pavel Hurban  16.06.2017  20 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tomuňák  16.06.2017  21 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vlasta Wertheimová  06.07.2017  23 2017
 Nájomná zmluva za  urnové miesto  Marta Šintajová  26.06.2017  24 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Bobáková  11.07.2017  25 2017
 Nájomné miesto za urnové miesto   Dáša Michnicová  11.08.2017  26 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Ján Spodniak  02.08.2017  27 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jana Semanová  02.08.2017  28 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubomír Suchý  03.10.2017  29 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Ján Bielik  28.08.2017  30 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Janka Vrťová  28 08 2017  31 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oľga Komorová  11.09.2017  32 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslava Vančová  07.09.2017  33 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Smolová  11.09.2017  34 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Janka Kšenzuliaková  04.09.2017  35 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ladislav  Kovalík  22.09.2017  36 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Pupalová  22.09.2017  37 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zlata Šebelič  22.09.2017  38 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marie Balcová  28.09.2017  39 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko  28.09.2017  40 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Patrícia Plhalová  03.10.2017  41 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Sokol  08.10.2017  42 2017
 Nájomná zmluva za urnové  miesto  Ivan Račák  04.10.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Fartelová  04.10.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Soňa Stachová  02.11.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Murín   08.11.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Koreňová  22.12.2017  47 2017
       
   ROK    2018    
       
       

Nájomné zmluvy za urnové miesto - Urnový háj - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf  /súbor/
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Miroslav Mazúch  02.05.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Mišutková  10.05.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Viera Kmečová   10.05.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Darina Knotková  11.05.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Vorbach  11.05.2017  20 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Gabriela Girovská  19.05.2017  21 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Tatiana Spurná  22.05.2017  22 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Kamila Hříchová  22.05.2017  24 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Darina Dinevová  13.06.2017  25 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jozef Řezanka  21.06.2017  27 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Elena Kadlecová  21.06.2017  28 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Dávidová  21.06.2017  29 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Krajči Konzelmannová  21.06.2017  30 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Gajdošová  22.06.2017  31 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Juraj Bót  22.06.2017  32 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ondrej Mišánek  22.06.2017  33 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Huťková  28.06.2017  34 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto.  RNDr. Igor Serváček  28.06.2017  35 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Dáša Albertyová  11.07.2017  37 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Píš  13.07.2017  38 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Tešlárová  14.07.2017  39 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Viera Slivková  14.07.2017  40 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mária Kečkešová  14.07.2017  41 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Zorka Koribaňová  14.07.2017  42 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jana Podhradská  17.07.2017  43 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Edita Mechelová   25.07.2017  44 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marek Antal  28.07.2017  45 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Karol Sviták  31.07.2017  46 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alica Styková  14.06.2017  48 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Kochlicová  17.06.2017  49 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Vlasta Vargicová  22.08.2017  50 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Tatiana Ulická  25.08.2017  51 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Crmanová  05.09.2017  52 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Šufliarsky  11.09.2017  53 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Škrabská  14.09.2017  54 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Zimsová  13.09.2017  55 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Štefan Bako  18.09.2017  56 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tkáčik  07.10.2017  57 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Valaskaj  29.09.2017  58 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zita Minárová  15.11.2017  59 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Bystrianská  03.10.2017  60 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Viera Murgašová  06.10.2017  61 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Belha  15.12.2017  62 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír  Polášek   13.10.2017  63 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola Vajayová  13.10.2017  64 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Gajdošová Lehocká   18.10.2017  65 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  PhDr. Peter Lamač  19.10.2017  66 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Radovan Tomáš  20.10.2017  67 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Adamíková  25.10.2017  68 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alena Nahálková  31.10.2017  69 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Hrnčiarová  30.10.2017  70 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Mozola   31.10.2017  71 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Milan Slobodník  02.11.2017  72 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Vladimír Dobrík  02.11.2017  73 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   MUDr. Radomír Kadleček  03.11.2017  74 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Stanislavová  07.11.2017  75 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marta Kozáková  06.11.2017  75a 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Imrich Szaniszlo  06.11.2017  76 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milan Dobiaš  04.12.2017  78 2017
       
   ROK 2018    
       
       

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Rímskokatolícky cintorín - Nám. Š. Moysesa

 

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Lukáčová  13.04.2017  42 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lýdia Stančíková  03.04.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Bc. Adam Sitkár  04.04.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Karok Vallo  05.04.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emil Komáromy  06.04.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Letková  06.04.2017  47 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Janka Hajduová  07.04.2017  48 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Caban  11.04.2017  49 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Hojsík  13.04.2017  50 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Tatiana Kudelková  20.04.2017  51 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Štefan  Balog  19.04.2017  52 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Klejchová  19.04.2017  53 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Synák-Varga  20.04.2017  54 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vladimír Zvara  21.04.2017  55 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľuboslav Vician  24.04.2017  56 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Richard Bláha  24.04.2017  57 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zita Beláková  25.04.2017  58 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Steinhübel  25.04.2017  59 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Ján Kothaj  27.04.2017  61 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Zora Guldanová  27.04.2017  62 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anastázia Krahulcová  03.05.2017  63 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Peter Lahvička  03.05.2017  64 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Pohlová  04.05.2017  65 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahomíra Tannhauserová  04.05.2017  66 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Magdaléna Škrabalová  04.05.2017  67 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mikuš  15.05.2017  68 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Laubertová  09.05.2017  69 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Pavol Kontra  10.05.2017  70 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Patráš  10.05.2017  71 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ivica Vysoká   12.05.2017  72 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahoslava Černáková  12.05.2017  73 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Adrian Pobjecký  18.05.2017  74 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Ondrejková  23.05.2017  75 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Ševčíková  23.05.2017  76 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Vladimíra Komorová   23.05.2017  77 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Kantarský  01.06.2017  78 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Petrovič  02.05.2017  79 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Selepčány  05.06.2017  80 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  81 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  82 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zuzana Leitlová  13.06.2017  83 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Belková  14.06.2017  84 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   PaedDr.Mgr. Zuzana Blažeková  14.06.2017  85 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Elena Lichá  15.06.2017  86 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jaromír Vaňous  15.06.2017  87 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marcela Ryšavá  21.06.2017  89 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Doc. RNDr. Ivan Ružička  26.06.2017  91 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov   Estera Blašková  30.06.2017  93 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Meľaga  04.07.2017  94 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Radoslav Maslík   06.07.2017  95 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Igor Kmeť  07.07.2017  96 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Milan Supek  07.07.2017  97 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Kmeť  10.07.2017  98 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Michaela Mrázová   10.07.2017  99 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Marián Pač  10.07.2017  100 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Francisty   10.07.2017  101 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Dušan Masný  10.07.2017  102 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Němcová  11.07.2017  103 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Donovalová  11.07.2017  104 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  105 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  106 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Podhora  12.07.2017  107 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Soňa Mesiariková  13.09.2017  108 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Zuzana Bejdová  13.07.2017  109 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Natália  Lukyová  13.07.2017  110 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zuzana Windtová  11.08.2017  111 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Zuzana Holubcová   13.08.2017  112 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Koštialová  27.07.2017  113 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ružena Lošonciová  13.07.2017  114 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslav Chreno  31.07.2017  115 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Koloman Otruba  31.07.2017  116 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Zvarová  13.07.2017  117 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ingrid Schindlerová  13.07.2017  118 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alena Němcová  13.07.2017  119 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Petráš  13.09.2017  120 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eugen Lalík  13.07.2017  121 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Anna Vydúreková  14.07.2017  122 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ladislav Valach  18.07.2017  124 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Iveta Hollá  24.07.2017  125 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Weindlingová  27.07.2017  126 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Monika Gergeľová  28.07.2017  127 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubica Hricová  31.07.2017  128 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ladislav Hliva  31.07.2017  129 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Darina Janšová  01.08.2017  130 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Takáč  02.08.2017  131 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Todeková  07.08.2017  132 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Rýs  07.08.2017  133 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola pisarčíková  08.08.2017  134 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing.arch.Jaroslav Janek  08.08.2017  135 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  136 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  137 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Kaliská  09.08.2017  138 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PaedDr.Lýdia Čellárová  11.08.2017  139 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Dagmar Lizoňová  11.08.2017  140 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Anna Salatnajová  09.08.2017  141 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Zdenka Melicherčíková  18.08.2017  142 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Magdaléna  Bučková  18.08.2017  143 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    MUDr. Jozef Chamko  25.08.2017  144 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Igor Bulla  04.09.2017  145 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Dušan Vojta  05.09.2017  146 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Pavol Maliniak  01.09.2017  147 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Alena  Rajcsányiová  31.08.2017  148 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Zbyňek Plško  08.09.2017  149 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ingrid Jazbecová  11.09.2017  150 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Gabriela Vaňousová  31.08.2017  151 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Margita Dekrétová  12.09.2017  152 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Monika Pletrichová  12.09.2017  153 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ján Ivanič  12.09.2017  154 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Pavol Bielik  12.09.2017  155 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Matečeková  12.09.2017  156 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Štefan Tvrdoň  12.09.2017  157 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Folk  12.09.2017  158 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľubica Šramčíková  12.09.2017  159 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marián Očenáš  12.09.2017  160 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Simona Šimková  31.08.2017  161 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Danislav  13.09.2017  162 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Čermáková   18.09.2017  163 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Koniar  18.09.2017  164 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dušan Lukas  19.09.2017  165 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Vesecká  29.09.2017  166 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marcela Lovrantová   29.09.2017  167 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Chladná   21.09.2017  168 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Kostráb  21.09.2017  169 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ladislav  Kurjan  01.10.2017  170 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Katarína Holečková  01.10.2017  171 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Kamzíková  29.09.2017  172 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PhDr. Jozef Ivan,CSc.  29.09.2017  173 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Natália Pecníková  29.09.2017  174 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica Švajková  15.10.2017  176 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   RNDr. Mária Mudráková  04.10.2017  177 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jana Rakytová  06.10.2017  178 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Chladná  06.10.2017  179 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Beáta Turchányiová  18.09.2017  180 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Alica Brečková  06.10.2017  181 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Sedlák  11.10.2017  182 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Edita Šiašovská  11.10.2017  183 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubomír Rybár  11.10.2017  184 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Silvia Mistríková  12.10.2017  185 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Leona Minaříková  13.10.2017  186 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ivan Miko  16.10.2017  187 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Karol Koubek  17.10.2017  188 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľudmila Sedliaková  18.10.2017  190 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  191 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  192 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  193 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslava Longauerová  24.10.2017  194 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Martinková  25.10.2017  195 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Branislav Kubiš  25.10.2017  196 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Javúrek  27.10.2017  198 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  199 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  200 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  201 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  202 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  30.10.2017  203 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Štubňa  30.10.2017  204 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Lenci  30.10.2017  205 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Štifnerová  30.10.2017  206 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Helena Gindlová  30.10.2017  207 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marian Zimmermann  30.10.2017  208 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ľubica Benická  31.10.2017  209 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Cesnaková  31.10.2017  210 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  01.11.2017  211 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Eva Eliášová  01.11.2017  212 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Helena Homzová  01.11.2017  213 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov  Helena Homzová  01.11.2017  214 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vlasta Mitterová  02.11.2017  215 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miloš Netopil  02.11.2017  216 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Kluzová  02.11.2017  217 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Zuzana Hrdinová  09.11.2017  218 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Grúberová  03.11.2017  219 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Silvia Nererová  06.11.2017  220 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Vojtech Benko  07.11.2017  221 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Matej Droppa  07.11.2017  222 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Kornélia Dianišková  07.11.2017  223 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Pavol Sedílek  07.11.2017  224 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martina Bacharová  08.11.2017  225 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klarisa Králová  09.11.2017  226 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Janhula  09.11.2017  227 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  228 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  229 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Silvia Murgašová  10.11.2017  230 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Mihaliková  10.11.2017  231 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Daniel Očenáš  10.11.2017  232 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Šárka Ferencová  10.11.2017  233 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Roman  Murgaš  10.11.2017  234 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elena Matulová  13.11.2017  235 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marcela Halamová  14.11.2017  236 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Briš  15.11.2017  237 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elenóra Rontšinská  16.11.2017  238 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Gabriela Matušková  21.11.2017  239 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marian Fillo  27.11.2017  240 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Otiepka   20.11.2017  241 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Murgašová  27.11.2017  242 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  243 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  244 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alfonz Bardiovský  28.11.2017  245 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica  Rafajová  04.12.2017  245a 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marian Švehla  28.11.2017  246 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Bilčák  28.11.2017  247 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Schmidt  29.11.2017  248 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing.Juraj Kútik  29.11.2017  249 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marián Bais  29.11.2017  250 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Milan Chladný  30.11.2017  251 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Pavol Drábik  29.11.2017  252 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  253 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  254 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Harrisová  30.11.2017  255 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Benčatová  01.12.2017  256 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Rabiňáková  01.12.2017  257 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Studený  01.12.2017  258 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Martina Mundierová  04.12.2017  259 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dagmar Brčková  29.12.2017  260 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Petrík  05.12.2017  261 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Kukula  11.12.2017  262 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Rybárová  11.12.2017  263 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Rusnáková  12.12.2017  264 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klára Golecká  12.12.2017  265 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  266 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  267 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Zacharová  13.12.2017  268 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dagmar Sanitrárová  13.12.2017  269 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Stanislava Snopková  18.12.2017  271 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Róbert Klobušický  18.12.2017  272 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marcela Kupcová  28.12.2017  273 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Gregor  28.12.2017  274 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Róbert Striež  28.12.2017  275 2017
       
           ROK   2018    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto   Elod Mayer  13.01.2018  1 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   2 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   3 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Dalibor Vašica   09.01.2018  4 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Darina Žigová  09.01.2018  5 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  6 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  7 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Marek Šimo  12.01.2018  8 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zita Vašková  15.01.2018  9 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Karol Zmoray  18.01.2018  10 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Švagerko  17.01.2018  11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Magdaléna Ružinová  23.01.2018  12 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. František Dvořák  22.01.2018  13 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ján Čunderlík  23.01.2018  14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Aleš Rogožan  24.01.2018  15 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Herta Daridová  24.01.2018  16 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Ján Schindler   26.01.2018  17 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Filip Roháček  29.01.2018  20 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Karol Demuth  29.01.2018  21 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Roman Okánik  05.02.2018  23 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  24 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  25 2018
       
       

Zoznam zmlúv, ktoré prešli z bývalej Správy športových a telovýchovných zariadení mesta na Záhradnícke a rekreačné služby

 

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy / dodatku
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 01/NP/2012 (PDF)
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 02/NP/2012 (PDF)
02.10.2012 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/NP/2012 (PDF
11.07.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2013 (PDF)
07.10.2013 Zmluva o prenájme oplotenia Zmluva č. 02/OP/2013 (PDF)
14.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 02/TT/2013 (PDF)
17.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmluva č. 04/TM/2013 (PDF)
24.10.2013 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
22.07.2014 Zmluva o prenájme nehnuteľností Zmluva č. 01/NZ/2014 (PDF)
11.12.2014 Zmluva o prenájme futbalového ihriska Zmluva č. 02/FI/2014 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Magurskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/TM/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/TT/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
31.12.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/NP/2012 (PDF
28.08.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 01/TM/2015 (PDF)
29.10.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmlvua č. 02/NP/2015 (PDF)
30.10.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 02/TM/2015 (PDF)
30.11.2015 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2015 (PDF)