Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Verejné informácie

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ORGANIZÁCIE

Zriaďovacia listina + Dodatky č. 1,2, 3, 4 (PDF) Organizačná štruktúra (PDF) Organizačný poriadok (PDF)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

1.) Profil verejného obstarávania organizácie Záhradnícke a rekreačné služby


2.) Zoznam zákaziek zverejňovaných štvrťročne v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Miesto a spôsob získania informácií
Postup organizácie ZAaRES pri vybavovaní žiadostí
Sadzobník a úhrada nákladov

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Obdobie
27. 02. 2012 Faktúry - Január 2012 (PDF)
23. 03. 2012 Faktúry - Február 2012 (PDF)
30. 04. 2012 Faktúry - Marec 2012 (PDF)
29. 05. 2012 Faktúry - Apríl 2012 (PDF)
22. 06. 2012 Faktúry - Máj 2012 (PDF)
27. 07. 2012 Faktúry - Jún 2012 (PDF)
17. 08. 2012 Faktúry - Júl 2012 (PDF)
14. 09. 2012 Faktúry - August 2012 (PDF)
09. 10. 2012 Faktúry - September 2012 (PDF)
14. 11. 2012 Faktúry - Október 2012 (PDF)
18. 12. 2012 Faktúry - November 2012 (PDF)
25. 01. 2013 Faktúry - December 2012 (PDF)
12. 02. 2013 Faktúry - Január 2013 (PDF)
13. 03. 2013 Faktúry - Február 2013 (PDF)
10. 04. 2013 Faktúry - Marec 2013 (PDF)
15. 05. 2013 Faktúry - Apríl 2013 (PDF)
19. 06. 2013 Faktúry - Máj 2013 (PDF)
29. 07. 2013 Faktúry - Jún 2013 (PDF)
20. 08. 2013 Faktúry - Júl 2013 (PDF)
13. 09. 2013 Faktúry - August 2013 (PDF)
09. 10. 2013 Faktúry - September 2013 (PDF)
14. 11. 2013 Faktúry - Október 2013 (PDF)
12. 12. 2013 Faktúry - November 2013 (PDF)
22. 01. 2014 Faktúry - December 2013 (PDF)
31. 01. 2014 Objednávky - Január 2014 (ZIP)
06. 02. 2014 Faktúry - Január 2014 (PDF)
28. 02. 2014 Objednávky - Február 2014 (ZIP)
20. 03. 2014 Faktúry - Február 2014 (PDF)
31. 03. 2014 Objednávky - Marec 2014 (ZIP)
23. 04. 2014 Faktúry - Marec 2014 (PDF)
30. 04. 2014 Objednávky - Apríl 2014 (ZIP)
26. 05. 2014 Faktúry - Apríl 2014 (PDF)
30. 05. 2014 Objednávky - Máj 2014 (ZIP)
30. 06. 2014 Faktúry - Máj 2014 (PDF)
30. 06. 2014 Objednávky - Jún 2014 (ZIP)
28. 07. 2014 Faktúry - Jún 2014 (PDF)
31. 07. 2014 Objednávky - Júl 2014 (ZIP)
20. 08. 2014 Faktúry - Júl 2014 (PDF)
28. 08. 2014 Objednávky - August 2014 (ZIP)
24. 09. 2014 Faktúry - August 2014 (PDF)
30. 09. 2014 Objednávky - September 2014 (ZIP)
24. 10. 2014 Faktúry - September 2014 (PDF)
31. 10. 2014 Objednávky - Október 2014 (ZIP)
27. 11. 2014 Faktúry - Október 2014 (PDF)
28. 11. 2014 Objednávky - November 2014 (PDF)
16. 12. 2014 Faktúry - November 2014 (PDF)
31. 12. 2014 Objednávky - December 2014 (PDF)
26. 01. 2015 Faktúry - December 2014 (PDF)
30. 01. 2015 Objednávky - Január 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Faktúry - Január 2015 (PDF)
27. 02. 2015 Objednávky - Február 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Faktúry - Február 2015 (PDF)
31. 03. 2015 Objednávky - Marec 2015 (PDF)
28. 04. 2015 Faktúry - Marec 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Objednávky - Apríl 2015 (PDF)
07. 05. 2015 Faktúry - Apríl 2015 (PDF)
29. 05. 2015 Objednávky - Máj 2015 (PDF)
12. 06. 2015 Faktúry - Máj 2015 (PDF)
02. 07. 2015 Objednávky - Jún 2015 (PDF)
14. 07. 2015 Faktúry - Jún 2015 (PDF)
03. 08. 2015 Objednávky - Júl 2015 (PDF)
17. 08. 2015 Faktúry - Júl 2015 (PDF)
07. 09. 2015 Objednávky - August 2015 (PDF)
17. 09. 2015 Faktúry - August 2015 (PDF)
01. 10. 2015 Objednávky - September 2015 (PDF)
15. 10. 2015 Faktúry - September 2015 (PDF)
03. 11. 2015 Objednávky - Október 2015 (PDF)
13. 11. 2015 Faktúry - Október 2015 (PDF)
02. 12. 2015 Objednávky - November 2015 (PDF)
14. 12. 2015 Faktúry - November 2015 (PDF)
07. 01. 2016 Objednávky - December 2015 (PDF)
26. 01. 2016 Faktúry - December 2015 (PDF)
02. 02. 2016 Objednávky - Január 2016 (PDF)
15. 02. 2016 Faktúry - Január 2016 (PDF)
01. 03. 2016 Objednávky - Február 2016 (PDF)
14. 03. 2016 Faktúry - Február 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Objednávky - Marec 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Faktúry - Marec 2016 (PDF)
03. 05. 2016 Objednávky - Apríl 2016 (PDF)
16. 05. 2016 Faktúry - Apríl 2016 (PDF)
03. 06. 2016 Objednávky - Máj 2016 (PDF)
15. 06. 2016 Faktúry - Máj 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Objednávky - Jún 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Faktúry - Júl 2016 (PDF)
02. 09. 2016 Objednávky - August 2016 (PDF)
14. 09. 2016 Faktúry - August 2016 (PDF)
04. 10. 2016 Objednávky - September 2016 (PDF)
17. 10. 2016 Faktúry - September 2016 (PDF)
31. 10. 2016 Objednávky - Október 2016 (PDF)
11. 11. 2016 Faktúry - Október 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Objednávky - November 2016 (PDF)
16.12.2016 Faktúry - November 2016 (PDF)
09.01.2017 Objednávky - December 2016 (PDF)
23. 01. 2017 Faktúry - December 2016  (PDF)
31.01.2017 Objednávky - Január 2017  (PDF)
13.02.2017 Faktúry - Január 2017 (PDF)
01.03.2017 Objednávky - Február 2017  (PDF)
13.03.2017 Faktúry - Február 2017    (PDF)
14.04.2017 Objednávky - Marec 2017 (PDF)
14.04.2017 Faktúry - Marec 2017 (PDF)
24.05.2017 Objednávky - Apríl 2017 (PDF)
24.05.2017 Faktúry - Apríl 2017 (PDF)
16.06.2017 Faktúry - Máj 2017 (PDF)
16.06.2017 Objednávky - Máj 2017 (PDF)
19.07.2017 Faktúry - Jún 2017 (PDF)
19.07.2017 Objednávky - Jún 2017 (PDF)
25.08. 2017 Faktúry - Júl 2017 (PDF)
28.08. 2017 Objednávky - Júl 2017 (PDF)
28.09. 2017 Faktúry - August 2017 (PDF)
28.09. 2017 Objednávky - August 2017 (PDF)
20.10. 2017 Faktúry-September 2017  (PDF)
20.10. 2017 Objednávky-September 2017 (PDF)

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy
01.01.2011 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 1/2011 (PDF)
02.02.2011 programový produkt 97102454 (PDF)
01.03.2011 servis kopírovacieho stroja 12011 (PDF)
14.03.2011 dodanie tovaru, poskytnutie práv používať softvér, aktualizácie CAD (PDF)
25.08.2011 kolektívna zmluva zmluva (PDF)
10.10.2011 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 6/2011 (PDF)
02.01.2012 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 1/2012 (PDF)
14.03.2012 kúpa drevených hrablí 1/2012 (PDF)
16.03.2012 dodávka letničiek pre výsadbu 1/2012 (PDF)
16.03.2012 dodávka vzrastlých drevín pre jarnú výsadbu 1/2012 (PDF)
16.03.2012 projektová dokumentácia "Areál kompostárne Banská Bystrica" zmluva (PDF)
11.05.2012 výmena okien na administratívnej budove Švermova 45, B.Bystrica zmluva (PDF)
24. 05. 2012 Kúpna zmluva AGRO CS zmluva (PDF)
29. 05. 2012 Zmluva ARGONOVA SERVIS zmluva (PDF)
01. 06. 2012 Dodatok č. 1 2012 k NZ 1 2012 KRUP s.r.o. zmluva (PDF)
22. 06. 2012 Kúpna zmluva č 1 2012 – Novosad zmluva (PDF)
14. 08. 2012 Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 12012 (PDF)
24. 09. 2012 Oprava a výmena živičnej strechy v areáli Švermova 45,B. Bystrica 12012 (PDF)
15. 11. 2012 Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 852012 (PDF)
14. 12. 2012 Výkon strážnej služby v objekte Švermova 45, B. Bystrica 42012 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok k č 1 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov - sklad Chalupková ul. k 2 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Dodatok č 2 k ZM č 6 2011 – prenájom nebytových priestorov Dodatok č 2 k ZM č 6 2011 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom plochy za účelom reklamy firmy BAPS s.r.o. 3 2013 (PDF)
31.01.2013 Kolektívna zmluva 2013 zmluva (PDF)
08.02.2013 Realizácia investičných akcii zmluva (PDF)
06.05.2013 Oprava a výmena živičnej krytiny v areáli ZAaRES – znížená časť 1 2013 (PDF)
07.05.2013 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluvy č. 1/2013 (PDF)
31.05.2013 Kúpa pásovej hrabačky Kúpna zmluva č. 2/2013 (PDF)
03.07.2013 Dodatok č. 1 2013 k Mandátnej zmluve č. 4 2013 Dodatok č. 1 2013 (PDF)
25.09.2013 Dodanie nákladného motorového vozidla – IVECO Kúpna zmluva č. 10000006244/2013(PDF)
07.10.2013 Doplnkové dôchodkové sporenie ING Zmluva (PDF)
16.10.2013 Mobilná nádrž na naftu FDC 7000 Kúpna zmluva č. 2013 09 09 (PDF)
21.10.2013 Dodatok č. 1 k ZM č. 4 2012 Dodatok č. 1 (PDF)
18.12.2013 Zmluva o nájme NP a HV – nájom a podnájom nebytových priestorov, Švermova 45 Zmluva o nájme NP a HV (PDF)
18.12.2013 Zmluva č. 1 2013 o dodávke tepla a TÚV – dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, Švermova 45 Zmluva č. 1 2013 (PDF)
02.01.2014 Dodatok č. 1 k ZM 1 2013 – AMAX BB s.r.o. Dodatok (PDF)
03.03.2014 S+ M servisná a materiálová zmluva č. 1 2011 – dodatok 2014 Dodatok 2014 (PDF)
11.03.2014 ZM o dodávke SSE, a.s. 00183075112 Zmluva (PDF)
11.03.2014 Dodatok č. 1 2012 k ZM č. 3 2009 Dodatok (PDF)
11.03.2014 Dodatok č. 1 2011 k ZM č. 9 2010 Dodatok (PDF)
11.03.2014 Dodatky č 2,3,4 k ZM č. 4 2010 Dodatky (PDF)
14.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142066 Dodatok (PDF)
14.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142061 Dodatok (PDF)
28.03.2014 Nákup – osievacia lopata – prídavné zariadenie na UNC 060 - Energreen Projekt s.r.o. zmluva (PDF)
01.04.2014 Kúpa hlavy valcov Multikára M25 zmluva (PDF)
04.04.2014 Zmluva č. 482/2014/OVS – PP predmet činnosti: zverenie do správy organizácie ZAaRES nehnuteľnosti zmluva (PDF)
09. 04. 2014 Nákup ND – BIELOSTAV Zmluvy o dielo č. 4 2014 (PDF)
10. 04. 2014 Nákup ND – M. Môcik – MM – MARKET Zmluvy o dielo č. 3 2014 (PDF)
22. 04. 2014 Nákup ND – AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. Zmluva č. 2 2014 (PDF)
24. 04. 2014 Revitalizácia zelene v mestskom parku – B. Bystrica Zmluva o dielo (PDF)
29. 04. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 5 2014 (PDF)
19. 05. 2014 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 24. 04. 2014 Dohoda (PDF)
09. 06. 2014 Vybudovanie kanalizačnej prípojky – Malachovská cesta č.34 Zmluva o dielo č. 6 2014 (PDF)
14. 08. 2014 Oprava strešnej krytiny "Dom Rozlúčky – Kremnička" – M- Kavčák Zmluva o dielo 072014Kk (PDF)
18. 08. 2014 Údržba zelene a služby – BA Zmluva o budúcej zmluve (PDF)
25. 08. 2014 Kúpa samozberacieho voza HORAL Kúpna zmluva č. 7/2014 (PDF)
25. 08. 2014 Pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – UPSVaR Dohoda (PDF)
18. 09. 2014 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd – Malachovská cesta 34 Zmluva č.106201542 (PDF)
19. 11. 2014 Kúpa drevených hrablí a metiel Kúpna zmluva č.8/2014 (PDF)
28. 11. 2014 Predaj Traktora Z 7245 Kúpna zmluva č.9/2014 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 206029 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 207017 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 212011 (PDF)
03. 12. 2014 Nájom nebytových priestorov - AMAX BB s.r.o. Dodatok č. 2 k ZM o nájme č. 1 2013(PDF)
10. 12. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 1 2015 (PDF)
10. 12. 2014 Distribúcia elektriny SSE - zmluva o dodávke (PDF)
22. 12. 2014 Výkon strážnej služby Zmluva č. 9 2014 (PDF)
12. 01. 2015 Prenájom nebytových priestorov v Dome Rozlúčky- Kremnička Zmluva č. 2 2015 (PDF)
03. 02. 2015 Nákup náhradných dielov na nákladné mot. vozidlo MAN Kúpna zmluva č. 1 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – podnik Zmluva č. 15101 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – prevádzka Krematória Zmluva č. 15102 (PDF)
24. 02. 2015 Nákup motorovej nafty KZ č. 012015 (PDF)
06. 03. 2015 Dodávka oleja a náhradných dielov – PREDOS –BB Zmluva č. 3/2015 (PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142061(PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142066(PDF)
13. 03. 2015 Dodávka ochranných pracovných pomôcok – BOMS, spol. s r.o. Zmluva č. 4/2015 (PDF)
16. 03. 2015 Dodanie tovaru – AGRO CS, a.s. Kúpna zmluva č. 010252015 (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - Krematórium a cintorínske služby ZM č. 5 2015 (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - ÚVZ a podniku ZM č. 6 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Mandátna zmluva 103/2015 (PDF)
23. 03. 2015 Spracovávanie osobných údajov k Mandátnej zmluve 103/2015 – PZS Zmluva (PDF)
23. 03. 2015 Pripojenie chráneného objektu na pult PZ Zmluva 9601001415 (PDF)
30. 03. 2015 Poskytnutie licencie programu URBIS Licenčná zmluva (PDF)
31. 03. 2015 Ekonomické a účtovné poradenstvo Zmluva o ek. poradenstve (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát , dokumentov a databáz - podnik ZM č. 35/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát, dokumentov a databáz – prevádzka Krematórium a cintorínske služby ZM č. 36/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Poskytovanie revíznych kontrol komínov a opráv z nich vyplývajúcich Zmluva č. 7/2015 (PDF)
13. 04. 2015 Nákup materiálu – PRILLINGER Slovensko s.r.o. Zmluva č. 8/2015 (PDF)
21. 04. 2015 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluva č. 2 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Stravné lístky – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 (PDF)
26. 05. 2015 Dodávka vody z verejného vodovodu - Robotnícka 3, B.B. ZM č. 115018328 (PDF)
26. 05. 2015 Postúpenie práv a povinností na odber vody z verejného vodovodu – Robotnícka 3, B.B. ZM č. 92568665 (PDF)
29. 05. 2015 Kúpa cisterny na vozidlo Multicar Kúpna zmluva č. 4 2015 (PDF)
11. 06. 2015 Kúpa motorového vozidla Multicar 25 na náhradné diely Kúpna zmluva č. 5 2015 (PDF)
26. 06. 2015 Realizácia pracovnej činnosti na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi – UPSVaR Dohoda (PDF)
26. 06. 2015 Výber dodávateľa na uzatvorenie Rámcovej dohody o dodávke elektriny Zmluva č. 8342015PS UMK (PDF)
26. 06. 2015 Predaj sortimentu kupujúcemu COLORLAK- SK s.r.o. Zmluva č. 901012015 (PDF)
15. 07. 2015 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL, s.r.o., B.B. KZ č.2015062727 (PDF)
16. 07. 2015 Využívanie pozemkov na rekreačné účely Zmluva č. 6 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Kúpa drevených hrablí Zmluva č. 10 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Malachov, Horná 24, skleníky Dodatok 04 k ZM 6300142066 (PDF)
19. 08. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Dom smútku, AB Kremnička Dodatok 04 k ZM 6300142061 (PDF)
30. 09. 2015 Doplnkové dôchodkové sporenie – STABILITA, d.s.s.,a.s ZM č. 100010572 (PDF)
03. 11. 2015 Výmena okien v AB Krematória v Kremničke ZM o dielo 17 2015 (PDF)
05. 11. 2015 Dohoda o zrušení zmluvy č. 4 2015 Dohoda (PDF)
05. 11. 2015 Kúpa ND na motor Multicar KZ č. 11 2015 (PDF)
12. 11. 2015 PD – Oprava HB pri skleníkoch – INGPOS, s.r.o. ZM o dielo (PDF)
19. 11. 2015 Kúpa Multicar M24 KZ č. 12 2015 (PDF)
30. 11. 2015 Dodávka vody z VV a odvádzaní odpadových vôd z VK - Robotnícky dom ZM č. 115018328 (PDF)
04. 12. 2015 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok Dodatok č. 3 k ZM č. 1 2013 (PDF)
14. 12. 2015 Zabezpečenie strážnej služby Švermova 45 Dodatok č. 1 k ZM č. 9 2014 (PDF)
16. 12. 2015 Koncert Advent 2015 ZM 2009501 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom nebytového priestoru v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 1 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 2 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Oprava rozvodov vody AB Kremnička 60 ZM o dielo (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 13 2015 (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 14 2015 (PDF)
28. 12. 2015 Dodávka elektrickej energie ZM č. 3100532016 (PDF)
28. 12. 2015 Prevod práv a povinností pri využívaní elektronických komunikačných služieb – Orange Slovensko Dohoda (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPaBOZP – JPJ-POBOZ s.r.o. Dodatok č.1 k ZM 092012 (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPP – JPJ –POBOZ s.r.o. Dodatok č.2 k ZM 012012 (PDF)
07. 01. 2016 Zmena účastníka – Slovak Telekom , a.s Dodatok k ZM č. 2030040823 (PDF)
08. 01. 2016 Pomoc v hmotnej núdzi ÚPSVR Dodatok č. 1 (PDF)
08. 01. 2016 Zmena obchodného mena a sídla Dodatok (PDF)
11. 01. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy Zmluva č. 5 2016 (PDF)
12. 01. 2016 Servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 163 S+M 11 2016 (PDF)
13. 01. 2016 Dodávka plynu - Sladkovičová ZM č. 9105915167 (PDF)
13. 01. 2016 Osobitné dojednania k dodávke plynu Dodatok č. 01 (PDF)
18. 01. 2016 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky – Kremnička Zmluva č. 3 2016 (PDF)
20. 01. 2016 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou – Robotnícka 3 - StVPS ZM č.116018974 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – dodávky vody OZ New Faces – StVPS ZM č.92572684 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa - dodávky vody JUPIE Podlavice Badí - StVPS ZM č.92572690 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovodu – Hurbanova B.B. - StVPS ZM č.116018954 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Rudlovská cesta B.B. – StVPS ZM č.116018955 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Jaseňová 48,B.B. – StVPS ZM č.116018957 (PDF)
22. 01. 2016 Zabezpečenie lekárskej pomoci a monitoringu bežeckých tratí HS KV ZM o poskytnutí služieb (PDF)
25. 01. 2016 Individuálne cenové a dodacie podmienky pre rok 2016 Príloha č.1 k KZ (PDF)
01. 02. 2016 Umiestnenie reklamného panelu ZM č. 6 2016 (PDF)
04. 02. 2016 Prechod zmluvných práv a povinností zo ZM č. 1732/2012/NE-ESM Dodatok č.2 (PDF)
04. 02. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – Okružná 2, B.B ZM č. 213521 (PDF)
15. 02. 2016 Servis Minolta Bizhub 211 – podnik Dodatok č. 2 k ZM 12011 (PDF)
15. 02. 2016 Servis Minolta Bizhub 211 set – Krematórium Dodatok č. 1 k ZM 12012 (PDF)
23. 02. 2016 Dodávka hygienických potrieb do Robotníckeho domu KZ 9 2016 (PDF)
24. 02. 2016 Zabezpečenie a realizácia konferencie ZM o spolupráci č 7 2016 (PDF)
26. 02. 2016 Pevný internet DSL, Krematórium Zmluva Orange A9685163 (PDF)
03. 03. 2016 Výkon prác – záhradnícke práce ZM č. 1-734-2016 (PDF)
11. 03. 2016 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL s.r.o. KZ č.99 (PDF)
11.03.2016 Predaj bežného sortimentu, kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému RKZ č. 901022016 (PDF)
14. 03. 2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 48 2001 RMŠ Dohoda k ZM 48 2001 (PDF)
18. 03. 2016 Dodávka plastových urien so štítkom a vekom KZ č. 122016 (PDF)
21. 03. 2016 Koncert – Ženy nemožno ignorovať – Slovak Tango ZM č. 11042016 (PDF)
22. 03. 2016 Stavebné práce v administratívnej budove Švermova 45,B.B. ZM o dielo 8 2016 (PDF)
23. 03. 2016 Krovinorez HUSQVARNA 545 RXT s príslušenstvom KZ č. Z20166559 Z. (PDF)
24. 03. 2016 Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD KZ č. Z20166566 Z. (PDF)
30. 03. 2016 Mediatel ZM inzercia (PDF)
31. 03. 2016 Predaj kancelárskych potrieb – ŠEVT a.s. RKZ č. VZ 62016 (PDF)
01. 04. 2016 Združená dodávka elektriny – Rakytovská cesta, B.B. ZM č. 1206139 (PDF)
05. 04. 2016 Dodávky oleja, ND, servisu a opráv strojov a zariadení Zmluva č. 11 2016 (PDF)
08. 04. 2016 Prenájom parkovacieho miesta ZM č. 10 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Workshop a kurzy žiakov Konzervatória v rámci kultúrno-výchovnej činnosti – RD ZM o spolupráci (PDF)
27. 04. 2016 Výstava propagačných materiálov vo formáte plagátov Dohoda o reklame (PDF)
02. 05. 2016 Nájom športového ihriska v k.ú. Sásová ZM č. 14 2016 (PDF)
09. 05. 2016 Kúpa nákladného kontajnerového vozidla MAN LE 2000 KZ č. 13 2016 (PDF)
10. 05. 2016 Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb – Dôvera ZP Zmluva o EK (PDF)
18. 05. 2016 Vybudovanie závlahového systému v parčíku pred MsÚ ZM o dielo (PDF)
23. 05. 2016 Sadovnícke úpravy a výsadbu loga „BB kandidát Európske mesto športu“ ZM o dielo (PDF)
30. 05. 2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 „Visegrad Cup“ ZM č. 2092016ODDF (PDF)
06. 06. 2016 Dodatok č. 1 k ZM o dielo- závlahový systém v parčíku pred MsÚ Dodatok č. 1 (PDF)
06. 06. 2016 Stavebné práce a výmenu vstupných dverí v areáli ZAaRES ZM o dielo 16 2016 (PDF)
07. 06. 2016 Nákup pohonných hmôt – SLOVNAFT, a.s. KZ č.2000637800 (PDF)
08. 06. 2016 Kúpa kontajnera pre hákové nosiče CTS 5038 KZ 15 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Dodávka tlačiarenských zariadení a tonerov KZ 17 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Servis tlačiarní a multifunkčných zariadení. ZM č. 18 2016 (PDF)
16. 06. 2016 Spracovanie webových stránok ZM č. 20 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Kultúrno- výchovná činnosť – Robotnícky dom ZM č. 21 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Stavebné práce – vestibul Dodatok č. 12016 k ZM 162016 (PDF)
20. 06. 2016 Dodávka čistiacich a ochranných prostriedkov KZ č. 19 2016 (PDF)
06. 07. 2016 PD pre stavebné povolenie- park pod SNP – podpovrchový závlahový systém ZM o dielo 072016 (PDF)
18. 07. 2016 Zmena parkujúceho vozidla Dodatok č. 1 k ZM 10 2016 (PDF)
18. 07. 2016 Realizácia podujatia v rámci kultúrnej činnosti – Robotnícky dom ZM č. 22 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 24 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy nákladných automobilov ZM č. 25 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy pracovných strojov ZM č. 26 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Prenájom pracovných strojov ZM č. 27 2016 (PDF)
29. 07. 2016 Nájom – parkovacie služby Dodatok č. 2 2016 (PDF)
03. 08. 2016 Realizácia podujatia „Ľudia z rodu Rómov –XV. Ročník“ ZM č. 23 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda + Dodatok A3598534 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda + Dodatok A3598745 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko ZMA10153611 (PDF)
18. 08. 2016 Využívanie prenajatého majetku ZM č. 29 2016 (PDF)
19. 08. 2016 Gumová dlažba, rohože, povrchy – FUN TIME s.r.o. KZ č. Z201621136 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok KZ č. Z201621471 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie správy a vykonávanie činností MZ č. 28 2016 (PDF)
23. 08. 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov – 36. Festival zborového spevu V.F. Bystrého ZM č. 16-430-0089 (PDF)
25. 08. 2016 Realizácia podujatia - Festival Babkárska Bystrica, Tour 2016 ZM č. 30 2016 (PDF)
25. 08. 2016 Zabezpečenie podujatia – Zlaté krídla, Národná cena letectva SR ZM č. 31 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2, B.B. ZM č. 37 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 34 2016 (PDF)
01. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 36 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Uskutočnenie kremácie ZM č. 32 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória v B. Bystrici ZM č. 33 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 38 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom futbalového ihriska na Sladkovičovej ulici č. 34 , B. Bystrica ZM č. 42 2016 (PDF)
09. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 35 2016 (PDF)
15. 09. 2016 Podujatie Pohár Robotníckeho domu – súťaž v spoločenských tancoch ZM č. 39 2016 (PDF)
19. 09. 2016 Upravenie kategórií na webovej stránke ZM č. 40 2016 (PDF)
26. 09. 2016 Vykonávanie technickej služby zabezpečovacieho a kamerového systém ZM č. 03092016 (PDF)
27. 09. 2016 Nákup gumovej dlažby PIN-HOLE ZM č.Z201627610 (PDF)
30. 09. 2016 Poskytnutie čistiacich a upratovacích služieb ZM č. 41 2016 (PDF)
03. 10. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica MZ č. 432016 (PDF)
11. 10. 2016 Zabezpečenie prvej pomoci na bežeckých tratiach ZM o poskytnutí služieb (PDF)
12. 10. 2016 Realizácie podujatia Vystúpenie Detského folklórneho súboru Otrada z Ruskej republiky ZM č. 44 2016 (PDF)
20. 10. 2016 Prenájom fliaš ZM č. 361853227 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom priestorov telocvične Okružná 2 B.B. ZM č. 47 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom telocvične ZŠ Tatranská, B.B. ZM č. 48 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Predmet – kúpa gumovej dlažby, gumové povrchy – PIN-HOLE KZ č. Z201637377Z (PDF)
24. 11. 2016 Kúpa mobilnej čerpacej stanice so snežným kanónom KZ č. Z201641351Z (PDF)
30. 11. 2016 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Magurská 16, B.B. ZM č. 51 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Užívanie PK za účelom vytvorenia a prevádzkovania bežeckej dráhy s umelým zasnežovaním pre verejnosť Dohoda o spolupráci (PDF)
02. 12. 2016 Prenájom veľkej telocvične v pavilóne „E“ areálu ZŠ Magurská, B.B. ZM č. 50 2016 (PDF)
08. 12. 2016 Kúpa vysokozdvižnej plošiny KZ č. Z201645368 (PDF)
09. 12. 2016 Výkon strážnej služby ZM č. 1 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy - Mediax ZM č. 2 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy  za účelom reklamy - BAPS s.r.o. ZM č. 3 2017  (PDF)
28. 12. 2016 Prenájom priestorov - AMAX BB Dodatok c. 4 k ZM 1 2013 (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie kultúrnej aktivity – Tvorivé ateliéry ZM č. 39 2016 (PDF)
30. 12. 2016 zabezpečenie finančného sprostredkovania ZM -sluzby fin. sprostredkovania (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie poriadkovej služby ZM o ZPS  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica MZ č. 52 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prevzatie tiel nebožtíkov a ich kremácia Dodatok č. 1 k ZM 32 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória Dodatok č. 1 k ZM 33 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prenájom parkovacieho miesta Dodatok č. 2 k ZM 10 2016 (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom časti nehnutelnosti za účelom umiestnenia nástenných billboardov - ISPA NZ č. 10 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom nebytových  priestorov v Dome rozlúčky ZM č. 6 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom na poskytnutie krátkodobého uloženie chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č. 7 2017  (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 8 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 9 2017  (PDF)
09. 01. 2017 Prenájom športových a telovýchovných zariadení ZM č. 16 2017  (PDF)
11. 01. 2017 Prevod telefónneho čísla Dohoda o prevode tel. čísla (PDF)
12. 01. 2017 Prenájom priestorov ZŠ Okružná 2, B.B. ZMč. 5 2017  (PDF)
18. 01. 2017 Zabezpečenie podujatia v RD - Občianske združenie ZMč. 4 2017  (PDF)
19. 01. 2017 Odber a preprava odpadov Dodatok č.1 k ZM 201044253 (PDF)
30. 01. 2017 Prenájom parkovacej plochy Pod Hôrkou ZM č. 12 2017 (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Sladkovičová ulica Dodatok č 02 k ZM 9105915167  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - ZAaRES - skleníky, Malachov, Horná 24 Dodatok č. 05 k ZM 6300142066  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Kremnička Dodatok č. 05 k ZM 6300142061  (PDF)
01. 02. 2017 Spolupráca pri zabezpečení kultúrnej činnosti ZM o spolupráci 11 2017   (PDF)
01.02. 2017 Divadelné predstavenie -Irská kliatba RD ZM o umeleckom vystúpení (PDF)
07. 02. 2017 Dodávka kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému KZ č. 15 2017   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175194Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175190Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník s plachtou KZ č. Z20175173     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník KZ č. Z20175167     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - sklápač KZ č. Z20175176     (PDF)
10. 02. 2017 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu KZ č. 14 2017         (PDF)
14. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia - St - TŠC v Robotníckom dome ZM o spolupráci č.13 2017  (PDF)
15. 02. 2017 Telekomunikačné služby Dodatok č 3 k ZM o tel. službách  (PDF)
20. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia ZM č. 17 2017  (PDF)
01. 03. 2017 Dodávka náhradných dielov na krovinorezy ZM č. 21 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka náhradných dielov  na traktorové kosačky ZM č. 22 2017   (PDF)
01.03.2017 Servis a dodávka záhradných strojov ZM č. 23 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka piesku homok ZM č.24 2017 (PDF)
01.03.2017   Riečny premývaný štrk ZM č.25 2017 (PDF)
07.03.2017 ZM o poskytovaní verejných služieb ZM o poskytovaní verej.služieb (PDF)
08.03.2017 Inzercia ZM inzercia        (PDF)
16.03.2017 Zabezpečenie podujatia - koncert Jozef Holly Band - Robotnícky dom ZM č. 18 2017   (PDF)
17.03.2017 Ochrana objektu Pod Horkou 20 ZM č. 201707    (PDF)
20.03.2017 Podujatie MS SR Rapid šachu RD ZM č. 26 2017   (PDF)
22.03.2017 Realizácia podujatia - Majstrovstvá SR 2017 v DCC - Robotnícky dom ZM č. 19 2017   (PDF)
22.03.2017 Dodanie HOBBY a PROFI produktov KZ č. 010572017  (PDF)
29.03.2017 Zmluva o vykonaní prác-UVT BB ZM č. 11/34/-2017  (PDF)
29.03.2017 Predpredaj vstupeniek RD ZM č. 742/2017/OPM-IC(PDF)
10.04.2017 Dodatok k ZM  o poskytovaní verejných služieb Dodatok k ZM o poskytovaní verejných služieb (PDF)
12.04.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 30/2017 (PDF)
28.04.2017 Zmluva o nájme nehnuteľností  ZM č. 31/2017 (PDF)
03.05.2017 Baroková opera - Dido a Aeneas ZM č.32/2017 (PDF)
09.05.2017 Zmluva o akceptacii platobnych kariet ZM platobne karty (PDF)
22.05.2017 Zmluva o spolupráci  ZM č. 36/2017 (PDF)
25.05.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 34/2017 (PDF)
30.05.2017 ZM o spolupráci s Občianským združení v RD ZM č.36/2017-b (PDF)
30.05.2017 ZM č.33 spolupráca zmluvných strán ZM č. 33/2017 (PDF)
06.06. 2017 ZM č.37 spolupráca s SOPK Bratislava ZM č. 37/2017 (PDF)
28.06. 2017 Mandátna zmluva s Duklou BB ZM č. 38/2017 (PDF)
29.06. 2017 Chladiace zariadenie Krematórium BB ZM č. 43/2017 (PDF)
30.06. 2017 Kolesový nakladač KZ č. Z201728499_Z (PDF)
 30.06. 2017 Kúpna zmluva na čistiace prostriedky  ZM č. 39/2017  (PDF)
15.07. 2017 Kancelárske potreby a tlačivá Rámcova ZM č.VZ 12/2017 (PDF)
18.07. 2017 ZM výmena okien telocvičňa Magurská 16 BB ZM č. 218/2017 (PDF)
20.07. 2017 Koncert Jozefa Maka 23.7. 2017 ZM č. 35/2017 (PDF)
27.07.2017 Dodatok č.1 k ZM č.36 ZM č.36/2017 dodatok č.1  (PDF)
28.07. 2017 Tanečná súťaž o pohár Robotníckeho domu ZM č.45/2017 (PDF)
31.07. 2017 Upratovacie služby stredisko Podnik a Krematórium ZM č. 44/2017  (PDF)
17.08. 2017 Spolupráca v rámci výchovno-vzdelávacej,osvetovej a kultúrnej činnosti ZM č. 41/2017  (PDF)
17.08. 2017 Gumová dlažba PIN-HOLE Kúpna ZMč. Z201740442-Z  (PDF)
18.08. 2017 Dodávka pneumatík a pneuservis ZM č.47/2017 (PDF)
18.08.2017 Zmluva o dielo telocvičňa Magurská Zmluva o dielo (PDF)
21.08. 2017 Dodávka OOPP ZM č.46/2017  (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 53/2017  (PDF)
31.08 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.58/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.59/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 60/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.62/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND,opravy a servis traktorove kosačky Rámcova ZM č.49/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND na krovinorezy,motorové píly,kosy,servis a oprava Rámcova ZM č.50/2017  (PDF)
05.09. 2017 Pre12.09.nájom RD SLLA sro na MLD SIAF ZM č.40/2016  (PDF)
12.09. 2017 ZM o dielo - oplotenie cintorína Podlavice  Zmluva o dielo (PDF)
12.09. 2017 Prenájom ihriska a telocvične ZČ Magurská 16 BB ZM č.51-2017 (PDF)
25.09. 2017 Koncert a krst nového CD Slovak Tango ZM č. 42/2017 (PDF)
26.09. 2017 Vedenie tvorivých dielní pre deti a dospelých ZM č.52/2017 (PDF)
28.09. 2017 Koncert skipiny KORBEN DALLAS ZM č.48/2017 (PDF)
02.10. 2017 Mandátna zmluva č.54/2017 Mandátna zmluva č.54/2017 (PDF)
05.10. 2017 Koncert skupiny La Giova ZM č.56/2017  (PDF)
06.10. 2017 Krst knihy Svedectvo veliteľa k čitateľovi. ZM č. 55/2017 (PDF)
16.10. 2017 Harmonia centrum OZ -Tvoríme srdcom ZM č.61/2017  (PDF)
25.10. 2017 Dodatok č.1 k ZM o platobných kartách Dodatok č.1 (PDF)
27.10. 2017 Prenájom telocvične  ZŠ Magurská ZM č.64/2017 (PDF)
31.10. 2017 Rámcová zmluva servis a revízie plynových a tlakových zariadení RZ č.63/2017  (PDF)
03.11. 2017 Rámcová zmluva o dodávke krabíc na urny RZ č.65/2017 (PDF)

 

  Zoznam zmlúv, ktoré prešli z bývalej Správy športových a telovýchovných zariadení mesta na Záhradnícke a rekreačné služby

 

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy / dodatku
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 01/NP/2012 (PDF)
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 02/NP/2012 (PDF)
02.10.2012 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/NP/2012 (PDF
11.07.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2013 (PDF)
07.10.2013 Zmluva o prenájme oplotenia Zmluva č. 02/OP/2013 (PDF)
14.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 02/TT/2013 (PDF)
17.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmluva č. 04/TM/2013 (PDF)
24.10.2013 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
22.07.2014 Zmluva o prenájme nehnuteľností Zmluva č. 01/NZ/2014 (PDF)
11.12.2014 Zmluva o prenájme futbalového ihriska Zmluva č. 02/FI/2014 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Magurskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/TM/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/TT/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
31.12.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/NP/2012 (PDF
28.08.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 01/TM/2015 (PDF)
29.10.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmlvua č. 02/NP/2015 (PDF)
30.10.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 02/TM/2015 (PDF)
30.11.2015 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2015 (PDF)