Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v siedmom týždni v sume 131,60 €, celkovo je k 19.02. vyzbieraná suma 683,34 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v utorok 20.02 o 9:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Verejné obstarávanie

 

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa

  November 2017

 

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou

 

IV.Q 2017 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

IV.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2017 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

III.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2017 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

II.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q 2017 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

I.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q 2016 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

IV.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2016 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2

II.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

IV.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

III.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9